Můžeme žít kvalitně. Aneb - Energetická psychologie EFT pomáhá i tam, kde vše ostatní selhalo!


Můžeme žít kvalitně.
Aneb - Energetická psychologie EFT pomáhá i tam, kde vše ostatní selhalo! 

 

Ve své praxi se stále setkávám s lidmi, kteří jsou ve stresu, jsou zvadlí, bez nálady, mají i fyzické bolesti, nemají chuť do života a ani do své práce.

Každý máme svoji cestu. 

Můžeme takto žít dál a třeba hledat příčinu někde venku, ve svém okolí, že je taková doba.... 
A nebo s tím můžeme každý sám něco udělat. 
A když už máme dojem, že jsme vyzkoušeli úplně všechno a stále se nedaří, můžeme požádat o pomoc.

Mojí cestou se stala metoda Energetické psychologie EFT (techniky emoční svobody). Při své práci s lidmi jsem hledala ještě něco, co by mi pomohlo celkově pomáhat lidem ke zdraví. Aplikovatelnou metodu, která by byla efektivním řešením pro plnohodnotný život s kvalitní úrovní zdraví. A metoda EFT tímto řešením je.

Definice zdraví:
Světová zdravotnická organizace definuje zdraví jako "pocit plné tělesné, duševní a sociální pohody nespočívající jen v nepřítomnosti nemoci nebo vady! 

Po mém prvním skeptickém setkání s metodou EFT, kdy jsem si myslela, že s EFT pracovat nebudu, protože vypadá velice jednoduše, tak jak by tedy mohla pomáhat tak rychle odstranit tolik ošklivostí našeho života, jsem přece jen neodolala a začala jsem EFT studovat a používat. Můj objev, stejně jako u mnohých lidí a terapeutů, že EFT funguje i přesto, že nemusíme věřit této technice, se potvrdil už mnohokrát a stále mne udivuje i po několika letech praxe svou rychlostí a jednoduchostí. Zase se potvrzuje to, že v jednoduchosti je krása.


Co je to metoda EFT?

EFT je založeno na objevu, že
"Příčinou všech negativních emocí je přerušení toku v energetickém systému lidského těla."


Metoda EFT nepracuje pouze s fyzickými zdravotními problémy. Je především zaměřena na odstranění příčiny záporných emocí. Dokud neadresujeme konkrétní negativní emoce, mnohdy uložené hluboko v našem podvědomí, nedocílíme ani napravení přerušení toku v energetickém systému lidského těla. Naše fyzické bolesti a nemoci jsou přímo propojeny na tyto negativní emoce. Při odstraňování bloků v energetickém toku těla dochází mimo jiné i k harmonizaci našeho života tj. dosažení jeho vyšší kvality a rozšíření hojnosti.

Takže na jaké oblasti je metodu EFT možné aplikovat? 
Oblasti použití: Různé typy fóbií - poválečné trauma (PTSD) - trauma ze sexuálního zneužívání - různé typy závislostí - deprese - vysoký krevní tlak - migrény, bolesti hlavy - chronická únava - různé typy nutkavých posedlostí - Parkinsonova choroba - svalová dystrofie - revmatická artritida - cystická fibróza - Diabetes (cukrovka) - snižování váhy - stavy náhlé úzkosti - poruchy příjmu potravy - problémy ve vztazích (práce, přátelství, rodina) - kontrola pocitů hněvu a zlosti - reakce a chování dětí - dyslexie - alergie - astma - nespavost - bolest (různé typy) - ženské (mužské) problémy - sebeúcta /sebe ocenění - nedostatek sebelásky - sportovní a profesní výkonnost - studium, progresivní myšlení, kreativita atd.

Ve svých individuálních terapiích se zaměřuji především na fyzické bolesti, stres a na konkrétní potřeby člověka.

Své zkušenosti předávám na seminářích. Učím lidi praktické EFT, které pak mohou používat v běžném životě. Při seminářích se hlavně zaměřuji na fyzické bolesti, alergie, fobie, stres, deprese a pak každý podle tohoto návodu, může pokračovat i sám.

Eva Jelizaveta Portlová


E-zpravodaj zdarma