Metoda EFTProč se v určitých situacích držíme raději stranou a nevěříme si?
Proč mnohdy máme panický strach z něčeho co ostatní lidé dělají zcela běžně a nebo dokonce i s nadšením?
Proč se nedokážeme odhodlat k naplnění svých životních snů?
Proč stále dokola opakujeme stejné chyby?

Přestože jsme navrženi k možnosti zotavit se z nepříjemných zkušeností, často jsme bohužel ovlivňováni negativními událostmi z naší minulosti a zůstáváme tak zaseknuti v určitém životním vzorci. Je nepodstatné z čeho naše životní nespokojenost pramení, pakliže máme klíč k odstranění toho, co nás svazuje.
Tvůrce metody EFT - Gary Craig, nám tento klíč k plnohodnotnému životu nabízí v podobě velmi efektivní metody EFT.

Nejprve - čím metoda EFT zcela jistě není:
náhradou běžné lékařské péče,
lidovým léčitelstvím, autosugescí,
hypnózou, šířením náboženství
a nebo ideologií.

Během své praxe Ing. Gary Craig, tvůrce metody EFT (Techniky Emoční Svobody), 

posbíral tisíce zpráv dokumentujících úspěchy této metody, avšak sám se vyjadřuje takto:
"Neudělali jsme žádný specifický lékařský objev, naopak souhlasíme s lékařskými experty, kteří tvrdí, že uvolněním traumat z minulosti a zlepšením tělesného toku energie, může EFT velice efektivně pomáhat pacientům na zlepšení jejich zdravotního stavu."


Americký psycholog Roger J. Callahan vyvinul v 70 letech terapii Thought Field Therapy (TFT), 

volně přeloženo - Terapie myšlenkových polí. 

Tato metoda zahrnovala poklepávání na 365 akupresurních bodů lidského těla pro obnovení tělesného energetického toku. Ph.D. Callahan byl za svoji celoživotní práci taktéž nominován na Nobelovu cenu v oblasti medicíny. 

Následně v 90 letech byla technika TFT zrevidována Ing. Craigem, který z ní vybral a použil jen několik  základních bodů a metodu nazval Emotional Freedom Techniques.


Kořeny metody EFT však zasahují taktéž do akupresury, kineziologie a psychologie. K dnešnímu dni je již přes 300 000 EFT praktiků po celém světě, hlavně ve Spojených Státech Amerických, Evropě, Japonsku a Austrálii. 

 

Pár slov o Gary Craigovi - tvůrci metody EFT: studium na Stanfordské Univerzitě - původním zaměřením - Inženýr. Ve své profesi - Personální Kouč v oblasti dosahování lepších výkonů, byl zainteresován v nalezení řešení pro odstranění emocionálních blokací, brzdících celkový pozitivní efekt. Na své celoživotní cestě neustále hledal snadno aplikovatelnou metodu, která by byla efektivním řešením pro plnohodnotný progresivní život s kvalitní úrovní zdraví. Metoda EFT tímto řešením je. Navíc, často pomáhá i tam, kde vše ostatní selhalo!

EFT objevená skutečnost:
"Příčinou všech našich negativních emocí je porucha v energetickém systému lidského těla."

Metoda EFT nepracuje pouze s fyzickými zdravotními problémy. Je především zaměřena na odstranění příčiny záporných emocí. Dokud neadresujeme konkrétní negativní emoce, mnohdy uložené hluboko v našem podvědomí, nedocílíme ani napravení přerušení toku v energetickém systému lidského těla. Naše fyzické bolesti a nemoci jsou přímo propojeny na tyto negativní emoce. Při odstraňování bloků v energetickém toku těla dochází mimo jiné i k harmonizaci našeho života tj. dosažení jeho vyšší kvality a rozšíření hojnosti.

Takže na jaké oblasti je metodu EFT možné aplikovat?
Oblasti použití: Různé typy fóbií - poválečné trauma (PTSD) - trauma ze sexuálního zneužívání - různé typy závislostí - deprese - vysoký krevní tlak - migrény, bolesti hlavy - chronická únava - různé typy nutkavých posedlostí - Parkinsonova choroba - svalová dystrofie - Sclerosis multiplex (vícenásobná skleróza) - revmatická artritida - cystická fibróza - Diabetes (cukrovka) - snižování váhy - stavy náhlé úzkosti - poruchy příjmu potravy - problémy ve vztazích (práce, přátelství, rodina) - kontrola pocitů hněvu a zlosti - reakce a chování dětí - dyslexie - alergie - astma - nespavost - bolest (různé typy) - ženské (mužské) problémy - sebeúcta /sebeocenění - nedostatek sebelásky - sportovní a profesní výkonost - studium, progresivní myšlení, kreativita atd.


E-zpravodaj zdarma