EFT - univerzální, psychoterapeutická metoda alternativní léčby.

EFT

EFT je univerzální, velice efektivní, psychoterapeutická metoda alternativní léčby. EFT je zkratkou anglického názvu Emotional freedom techniques, což v překladu znamená – techniky emoční svobody. Princip metody EFT je založen na poznatku, 

že příčinou všech negativních emocí je porucha v našem tělesném energetickém systému. Zakladatelem metody je Gary Craig.

 

V našich tělech cirkulují jemné energie, porucha v jejich systému je prvotní příčinou emocionálních problémů. Po nastolení opětovné rovnováhy v tomto systému dochází k řešení emocionálních problémů a nastolení emočního zdraví. Poté se nám navrací také naše fyzické zdraví a léčení. EFT je v podstatě emoční forma akupresury. Využívá jednoduchých, ale zato velice účinných, technik. Vše probíhá bez jakýchkoli přístrojů a pomůcek. V kursech se naučíte tyto techniky využívat a pomoci si v dalších případech sami! 

 

EFT má nesporné výhody. V prvé řadě řeší přímo příčiny nemocí a ne pouze jejich projevy. Účinky jsou dlouhotrvající a vyřešené problémy se již nevrací. Je rychlá a bezbolestná a nemá žádné vedlejší účinky.

 EFT dokáže pomoci s různými problémy emocionálního charakteru, jsou to například:

- stres, deprese, nadváha, psychická porucha po traumatickém zážitku, dětské problémy, pocit viny, strach, že něco nezvládnu, fobie, stud, poruchy učení a chování, závislosti, ztráta blízké osoby, snížené sebevědomí, ztráta motivace.

Mezi našimi emocionálními a tělesnými problémy je ale úzká spojitost, EFT tak přináší úlevu i u většiny fyzickým symptomů.

 

 

 


E-zpravodaj zdarma