Coworking Pardubice, Centrum Děcka z Česka - 25.3.2015 - 15:00-17:00hod.

Coworking Pardubice - přihlašte se zde.

 


Sdílené vzdělávání v Centru Děcka z Česka Coworking Pardubice

Zcela novým produktem centra Děcka z Česka je Sdílené vzdělávání.

Uspořádaný workshop v centru umožní lektorovi být sám sobě a své firmě ,,živou reklamou“, 
zjistit potřeby a zpětnou vazbu potencionálních klientů. 
Účastníkům semináře jsou díky Sdílenému vzdělávání zajištěny nejenom kvalitní informace, 
ale také osobní kontakt s odborníkem. 

Navíc cena vstupného je velmi příznivá. 

 Rádi Vás pozveme na přátelskou kávu.
 

Nyní můžete využít příležitost zúčastnit se workshopu v rámci cyklu sdíleného vzdělávání: 

středa odpoledne 25.3.2015, 15.00-17.00 hod.

Téma: velmi vysoce účinná metoda Energetické psychologie EFT Terapie – techniky emoční svobody

Lektor: Eva Jelizaveta Portlová

 

Energetická psychologie EFT je univerzální, velice efektivní, psychoterapeutická metoda alternativní léčby.

EFT je zkratkou anglického názvu Emotional freedom techniques, což v překladu znamená – techniky emoční svobody. Princip metody EFT je založen na poznatku, že

příčinou všech negativních emocí je porucha v našem tělesném energetickém systému.

Zakladatelem metody je Gary Craig.

EFT má nesporné výhody. V prvé řadě řeší přímo příčiny nemocí a ne pouze jejich projevy. Účinky jsou dlouhotrvající a vyřešené problémy se již nevrací. Je rychlá a bezbolestná a nemá žádné vedlejší účinky.

EFT dokáže pomoci s různými problémy emocionálního charakteru, jsou to například:
- stres, deprese, nadváha, psychická porucha po traumatickém zážitku, dětské problémy, pocit viny, strach, že něco nezvládnu, fobie, stud, poruchy učení a chování, závislosti, ztráta blízké osoby, snížené sebevědomí, ztráta motivace.

Mezi našimi emocionálními a tělesnými problémy je ale úzká spojitost, EFT tak přináší úlevu i u většiny fyzickým symptomů.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


E-zpravodaj zdarma